องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
 
คณะผู้บริหาร
ที่ปรึกษานายก
ที่ปรึกษาผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
กองสาธารณสุข ฯ
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
ส่วนงานป้องกันภัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารน่ารู้กองช่าง
สารสนเทศ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติเรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
วารสาร อบต.
การจัดการองค์ความรู้ 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2553

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  กิจกรรมจิตอาสา
               องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดย หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดกิจกรรม จิตอาสา ร่วมบูรณาการกับอำเภอสีคิ้ว โดยได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้การป้อง...
 
  กิจกรรมจิตอาสา
  ตรวจพื้นที่ดินสาธารณประโยชน์
  โครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
  กิจกรรมรักจริงรอไหว ใส่ใจป้องกัน
  งานกิจกรรมฉีดวัคซีนสุนัขและแมว อบต.ลาดบัวขาว
  กิจกรรมกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ
  กิจกรรมพิจารณาการบริหารจัดการเรื่องขยะ
  โครงการพัฒนาส่งเสริมกลุ่มผู้เลี้ยงไส้เดือน กลุ่มผู...
  พิธีทำบุญขึ้นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ลาดบัวขาว
  พิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าว
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้