องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
 
คณะผู้บริหาร
ที่ปรึกษานายก
ที่ปรึกษาผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
กองสาธารณสุข ฯ
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
ส่วนงานป้องกันภัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารน่ารู้กองช่าง
สารสนเทศ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติเรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
วารสาร อบต.
การจัดการองค์ความรู้ 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2553

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  กิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน
         องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว  โดยทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมบูรณาการณ์ดำเนินกิจกรรม "จิตอาสาพระราชทาน" เราทำความดีเพื้อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตรย์ ณ ห้องประชุ...
 
  กิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน
  งานกิจกรรมฉีดวัคซีนสุนัขและแมว อบต.ลาดบัวขาว
  กิจกรรมพิจารณาการบริหารจัดการเรื่องขยะ
  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์พร...
  กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี62
  โครงการพัฒนาส่งเสริมกลุ่มผู้เลี้ยงไส้เดือน กลุ่มผู...
  พิธีทำบุญขึ้นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ลาดบัวขาว
  พิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าว
  กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อ
  พิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้พระบารมีเ...
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้