องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) [ 9 ก.ค. 2564 ]0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายคลองตะแบก-กุดชนวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b [ 5 มี.ค. 2564 ]26
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนน คสล.ซอยบาดาลเก่า บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 9 ก.พ. 2564 ]24
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายจากที่พี่สุทิน-ที่พี่ละมุล เชื่อมต่อโครงการเดิม บ้านโนนนา หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยว [ 4 ก.พ. 2564 ]27
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางรัตน์ สร้อยสูงเนิน บ้านโนนแต้ บ้านใหม่สำโรง หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพา [ 4 ก.พ. 2564 ]23
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง อบต.ด้านทิศตะวันตก(ต่อจากของเดิม) บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะ [ 4 ก.พ. 2564 ]21
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจารุวรรณ -ฟาร์มหมู บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 4 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา [ 4 ก.พ. 2564 ]22
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน อ.สุพรรณ ทมธิแสง บ้านบ้านโนนแต้ หมู่ที่ 7 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา [ 4 ก.พ. 2564 ]17
10 ประการศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]17
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานด้านเอกสารกองสาธารณสุข [ 1 ก.พ. 2564 ]9
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบกระจายข่าวชุดภาคส่งและภาครับ สำหรับการใช้งานที่ย่านความถี่ UHF 430.225 Mhz (ตามย่านความถี่ที่ กสทช.อนุมัติ [ 29 ม.ค. 2564 ]16
13 ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท้ายหมู่บ้านต่อจากของเดิม บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid [ 27 ม.ค. 2564 ]22
14 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.สายบ้านดาวนภา นาเมืองรักษ์ บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e [ 27 ม.ค. 2564 ]22
15 อบต.ลาดบัวขาว_ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง อบต.ด้านทิศตะวันตก(ต่อจากของเดิม) บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 7 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา [ 27 ม.ค. 2564 ]16
16 อบต.ลาดบัวขาว_ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากที่ดิน นายวีระ สวัสดิ์ - บ้านนางพิมพ์พา บ้านใหม่สำโรง หมู่ที่ 3 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครรา [ 27 ม.ค. 2564 ]22
17 อบต.ลาดบัวขาว_ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางรัตน์ สร้อยสูงเนิน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 7 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา [ 27 ม.ค. 2564 ]21
18 อบต.ลาดบัวขาว_ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนางหล่อม สง่าสูงเนิน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 7 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา [ 27 ม.ค. 2564 ]21
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเลียบลำตะคลองทิศใต้ บ้านดอนวัว หมู่ที่ 10 [ 18 ม.ค. 2564 ]29
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธืเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2564 ]30
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21