องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
การจัดการองค์ความรู้
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการสร้างจิตสำนึก [ 30 ต.ค. 2562 ]3
2 มาตรการความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 ต.ค. 2562 ]5
3 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ [ 30 ต.ค. 2562 ]3
4 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว [ 30 ต.ค. 2562 ]3
5 มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 30 ต.ค. 2562 ]5
6 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 30 ต.ค. 2562 ]3
7 แผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปราม แผนที่ 1 - 4 ปี 62 [ 31 ต.ค. 2560 ]3