องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
การจัดการองค์ความรู้
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามพ.ร.บ. พ.ศ [ 2 พ.ย. 2558 ]151
2 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่ อปท.ฉบ [ 3 ก.พ. 2558 ]140
3 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ [ 8 ต.ค. 2557 ]145
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท [ 30 พ.ย. 542 ]170