องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
แผนป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 64 รอบ 6 เดือน [ 23 มี.ค. 2564 ]15
2 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการท้องถิ่นของ อบต.ลาดบัวขาว [ 30 ก.ย. 2563 ]9
3 รายงานการดำเนินเจตจำนง [ 30 ก.ย. 2563 ]9
4 มาตรการตรวจสอบดุลพินิจ อบต.ลาดบัวขาว [ 30 ก.ย. 2563 ]9
5 นโยบายบริหารความเสี่ยง อบต.ลาดบัวขาว [ 30 ก.ย. 2563 ]9
6 แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต แผนที่ 3 [ 25 ก.ย. 2563 ]8
7 แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต แผนที่ 2 [ 25 ก.ย. 2563 ]6
8 แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต แผนที่ 1 [ 25 ก.ย. 2563 ]6
9 แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต แผนที่ 4 [ 30 พ.ย. 542 ]9