องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
แผนป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเจรนารมณ์การป้องกันและต่อต้านคอร์รัปชั่น [ 30 ก.ย. 2563 ]5
2 มาตรการตรวจสอบดุลพินิจ อบต.ลาดบัวขาว [ 30 ก.ย. 2563 ]5
3 รายงานการดำเนินเจตจำนง [ 30 ก.ย. 2563 ]6
4 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการท้องถิ่นของ อบต.ลาดบัวขาว [ 30 ก.ย. 2563 ]5
5 นโยบายบริหารความเสี่ยง อบต.ลาดบัวขาว [ 30 ก.ย. 2563 ]5
6 แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต แผนที่ 2 [ 25 ก.ย. 2563 ]3
7 แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต แผนที่ 3 [ 25 ก.ย. 2563 ]3
8 แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต แผนที่ 1 [ 25 ก.ย. 2563 ]5
9 แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต แผนที่ 4 [ 30 พ.ย. 542 ]3