องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 [ 30 ก.ย. 2563 ]12
2 แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7 [ 30 พ.ย. 542 ]34
3 คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.10 [ 30 พ.ย. 542 ]41
4 คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน ภ.ด.ส.9 [ 30 พ.ย. 542 ]58
5 แบบแสดงรายการคำนวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด ภ.ด.ส.8 [ 30 พ.ย. 542 ]42
6 หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.... ภ.ด.ส.6 [ 30 พ.ย. 542 ]26
7 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 [ 30 พ.ย. 542 ]42