องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต แผนที่ 4 [ 25 ก.ย. 2563 ]20
2 รายงานผลการประชุมสภา อบต.ลาดบัวขาว สมัยสามัญที่ 3 (ครั้งที่2) [ 21 ส.ค. 2563 ]0
3 ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]0
4 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 1 มิ.ย. 2563 ]0
5 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน [ 3 มี.ค. 2563 ]75
6 แผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปรามทุจริต แผนที่ 2 [ 9 ต.ค. 2561 ]181
7 ประกาศราคากลางโครงการชื้อยางมะตอยสำเร็จรูป [ 8 ส.ค. 2560 ]210
8 เชิญชวนผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลลาดบัวขาว ร่วมปลูกต้นไม้ โครงการปลูกป่าชุมชน [ 8 มิ.ย. 2560 ]808
9 ธรรมภิบาลบริหารด้วยความดี [ 9 พ.ค. 2560 ]198
10 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบ 2558 [ 22 ต.ค. 2556 ]211
11 แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 57 - 58 [ 17 ก.ย. 2556 ]220
12 ขอเชิญสมาชิก/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและผู้สนใจเข้าร่วมปร [ 13 มิ.ย. 2556 ]254
13 ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 24 ม.ค. 2556 ]227
14 รายชื่อผู้ได้รับรางวัล "โครงการเสียภาษีตรงเวลา" [ 1 มิ.ย. 2555 ]207
15 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ วันที่ 26 พฤษภาคม 25 [ 25 พ.ค. 2555 ]207
16 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ [ 5 ม.ค. 2555 ]222
17 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี 2555 [ 14 ธ.ค. 2554 ]218
18 รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล "โครงการเสียภาษีตรงเวลา" [ 25 เม.ย. 2554 ]251
19 ข่าวดี...เสียภาษีมีรางวัล [ 21 ม.ค. 2554 ]229
20 ประกาศ..การเสียภาษีป้าย [ 13 ม.ค. 2554 ]220
 
หน้า 1|2