องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลาดบัวขาว


ในวันที่ 31 มกราคม 2561 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลาดบัวขาว ได้ประชุมครั้งที่ 2/256 เพื่อพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนจากกลุ่ม องค์กร สถานศึกษา และสถานบริการ ภายในตำบลลาดบัวขาวที่เสนอโครงการเข้ามาขอรับการสนับสนุนงบปรมาณจากกองทุนฯ จำนวน 44 โครงการ ซึ่งทุกโครงการที่ขอรับการสนับสนุน คณะกรรมการฯพิจารณาผ่านทุกโครงการ
2023-07-21
2023-07-17
2023-06-23
2023-05-18
2023-05-12
2023-05-11
2023-04-21
2023-04-11
2023-03-28
2023-03-27