องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลาดบัวขาว


ในวันที่ 31 มกราคม 2561 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลาดบัวขาว ได้ประชุมครั้งที่ 2/256 เพื่อพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนจากกลุ่ม องค์กร สถานศึกษา และสถานบริการ ภายในตำบลลาดบัวขาวที่เสนอโครงการเข้ามาขอรับการสนับสนุนงบปรมาณจากกองทุนฯ จำนวน 44 โครงการ ซึ่งทุกโครงการที่ขอรับการสนับสนุน คณะกรรมการฯพิจารณาผ่านทุกโครงการ
2022-08-22
2022-08-18
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-08
2022-08-03
2022-07-18
2022-06-14
2022-06-14
2022-02-15