องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 105 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการถังขยะเปียก [ 15 ม.ค. 2567 ]14
2 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี [ 28 ธ.ค. 2566 ]25
3 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 10 พ.ย. 2566 ]19
4 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว [ 16 ต.ค. 2566 ]28
5 ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]40
6 ประชุมสภาสมัยสามัญ สามัญที่ 2 ประจำปี 2566 [ 12 พ.ค. 2566 ]51
7 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สูงอายุเข้าร่วมงานสัมพันธ์ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]11
8 เสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]45
9 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สามัญที่ 1 ประจำปี 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]52
10 ประชุมสภาสมัยสามัญ สามัญแรก ประจำปี 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]72
11 ประชาสัมพันธ์ พนักงาน/ลูกจ้าง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/กลางวัน/วันหยุดราชการ และในวันเสาร์ [ 9 ก.พ. 2566 ]13
12 คู่มือการขับเคลื่อนขยายผลการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย [ 11 ม.ค. 2566 ]52
13 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]113
14 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]73
15 ประชุมสภาสมัยสามัญ สามัญที่ 4/2565 [ 14 พ.ย. 2565 ]65
16 กำหนดนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]43
17 รายงานการใช้สนาม และลานกีฬา ในเขตตำบลลาดบัวขาว [ 31 ต.ค. 2565 ]30
18 เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุใหม่ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2567 [ 10 ต.ค. 2565 ]110
19 ผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเหต์เดือนร้อนรำคาญ กรณีเผาถ่าน หมู่ 12 [ 5 ต.ค. 2565 ]27
20 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน [ 3 ต.ค. 2565 ]32
 
หน้า 1|2|3|4|5|6