องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 64 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการรักจริงรอไหวใส่ใจป้องกัน ปีงบประมาณ 2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]36
2 โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำประจำปีงบ 2565 ณ บริเวณฝ่ายน้ำล้น หมู่ที่ 4 [ 18 ส.ค. 2565 ]38
3 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด [ 16 ส.ค. 2565 ]47
4 ประชุมสภาสมัยสามัญ สามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 [ 15 ส.ค. 2565 ]38
5 ประชุมสภาสมัยสามัญ สามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 [ 8 ส.ค. 2565 ]58
6 ข่าวกิจกรรมร่วมวันรพีที่ศาลจังหวัดสีคิ้ว [ 3 ส.ค. 2565 ]30
7 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ตำบลลาดบัวขาวประจำปี ๒๕๖๕ (ลาดบัวขาวเกมส์ ครั้งที่ ๕) [ 18 ก.ค. 2565 ]37
8 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สามัญที่ 3/2565 [ 14 มิ.ย. 2565 ]49
9 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย การซักซ้อมอพยพหนีไฟ [ 14 มิ.ย. 2565 ]102
10 กิจกรรมงานสภาประชุมสามัญที่ 1/2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]125
11 ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 31 ม.ค. 2565 ]123
12 ประกาศ เรื่องการยื่นแบบและการชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]126
13 กิจกรรมจิตอาษาพัฒนาชุมชน [ 31 ม.ค. 2565 ]140
14 กิจกรรม Kick off ปฏิบัติการทั้่งจังหวัดกำจัด PM 2.5 [ 6 ม.ค. 2565 ]153
15 กิจกรรมประชุมสภาครั้งแรกของปี2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]148
16 แจ้งรายชื่อผู้มีภาวะพึ่งพิง LongTermCare [ 30 ก.ย. 2564 ]81
17 คู่มือประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและการยื่นคำขอรับเบีัยความพิการ [ 30 ก.ย. 2564 ]58
18 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]48
19 คู่มือประชาชน เรื่อง การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 27 ก.ย. 2564 ]49
20 โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ ปี2564 [ 14 ก.ย. 2564 ]52
 
หน้า 1|2|3|4