องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
 


โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำประจำปีงบ 2565  ณ บริเวณฝ่ายน้ำล้น หมู่ที่ 4


ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดย กองสาธารณสุขฯได้จัดโครงการคลองสวยน้ำใสโดยมีกิจกรรมตามโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำประจำปีงบ 2565  ณ บริเวณฝ่ายน้ำล้น หมู่ที่ 4 
          

2022-11-14
2022-09-28
2022-09-26
2022-08-22
2022-08-18
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-08
2022-08-03
2022-07-27