องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว [ 4 ม.ค. 2564 ]111
2 รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]109
3 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 4 พ.ย. 2558 ]103
4 รายการสถานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 ต.ค. 2558 ]129
5 ประกาศงบปสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 29 ต.ค. 2558 ]104
6 รายงานการเงินประจำปี 2557 [ 13 ต.ค. 2557 ]366
7 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2557 [ 13 ต.ค. 2557 ]386
8 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบ 2556 [ 22 ต.ค. 2556 ]345
9 รายงานงบการเงินประจำปี 2556 [ 22 ต.ค. 2556 ]348
10 รายงานงบการเงินประจำปี 2555 [ 19 ต.ค. 2555 ]336
11 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบ 2555 [ 19 ต.ค. 2555 ]336