องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 28 ต.ค. 2565 ]34
2 รายงานสรุปการจัดทำแผนการใช้เจ่ายงินของหน่วยงานรายไตรมาส 1-4 และรายงานตารางเปรียบเทียบ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]56
3 รายงานการจัดทำแผนการใช้เจ่ายงินของหน่วยงานรายไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2565) [ 8 ก.ค. 2565 ]56
4 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]53
5 รายงานการจัดทำแผนการใช้เจ่ายงินของหน่วยงานรายไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2565) [ 7 เม.ย. 2565 ]55
6 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]56
7 ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 ก.พ. 2565 ]63
8 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) 2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]53
9 รายงานการจัดทำแผนการใช้เจ่ายงินของหน่วยงานรายไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2565) [ 10 ม.ค. 2565 ]55
10 รายงานสรุปการจัดทำแผนการใช้เจ่ายงินของหน่วยงานรายไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) [ 7 ต.ค. 2564 ]62
11 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว [ 4 ม.ค. 2564 ]211
12 รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]241
13 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 4 พ.ย. 2558 ]238
14 รายการสถานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 ต.ค. 2558 ]274
15 ประกาศงบปสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 29 ต.ค. 2558 ]198
16 รายงานการเงินประจำปี 2557 [ 13 ต.ค. 2557 ]501
17 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2557 [ 13 ต.ค. 2557 ]475
18 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบ 2556 [ 22 ต.ค. 2556 ]527
19 รายงานงบการเงินประจำปี 2556 [ 22 ต.ค. 2556 ]442
20 รายงานงบการเงินประจำปี 2555 [ 19 ต.ค. 2555 ]467
 
หน้า 1|2