องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

นางสาวมลิวรรณ์  เกียจันทึก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
081-5470279
นายณัฐพงศ์  สาสูงเนิน
นายนทีกานต์ สุรสัมฤทธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
098-9730734 083-6049884
นายสุรเชรษ์ ชิดพลกรัง
เลขานุการนายกองค์การบริหาส่วนตำบล
081-7901390
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
E- mail: admin@ladboakhow.go.th
โทรศัพท์ 0-4475-6383-4 โทรสาร 0-4475-6383
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign