องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
หนึ่งตำบล - หนึ่งผลิตภัณฑ์

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกาตรบ้านโนนสว่าง
สถานที่ตั้ง : 41 หมู่ 11 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : คุณสุมาลี ฟุ้งกระโทก
โทร :08 9281 5177

กลุ่มแปรรูปพืชสมุนไพรบ้านหนองบัว
สถานที่ตั้ง : 37 หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : คุณทองย้อย เทสจันทึก
โทร :08 1064 3297 , 044 410301

กลุ่มผู้ผลิตไวน์ว่านหางจระเข้
สถานที่ตั้ง : 99 ซับสมบูรณ์ หมู่ 14 มิตรภาพ กม.98 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นายศิริศักดิ์ แย้มศรี
โทร :044-323170, 081 2660543
e-mail : rai_subsomboon@hotmail.com

กลุ่มมะนาวพันธุ์สีคิ้ว 1
สถานที่ตั้ง : หมู่ 3 บ้านใหม่สำโรง ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นายชูชีพ บุญแก้ว
โทร :(044) 325355

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาวพัฒนา
สถานที่ตั้ง : 109/5 หมู่ 2 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : คุณทองสุข แก้ววิเศษ
โทร :08 1877 6953

กลุ่มหมวกคาวบอยและชุดขุ่นศึกจากยางพารา และพรมสักราช
สถานที่ตั้ง : 6 หมู่ 7 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : คุณหนูเล็ก ขาบจันทึก
โทร :08 9583 0667

*** ขอขอบคุณข้อมูลจาก ไทยตำบลดอทคอม www.thaitambon.com
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
E- mail: admin@ladboakhow.go.th
โทรศัพท์ 0-4475-6383-4 โทรสาร 0-4475-6383
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign