องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
ที่ปรึกษานายกอบต.

                                       ที่ปรึกษานายก

นายสมพงษ์ ทำมารุ่งเรือง
ประธานที่ปรึกษานายกฯ
 
นายศักดิ์ดา บูรณะบัญญัติ
นางอรษา โปร่งจันทึก นางสมส่วน ศาสตร์ดำรง
ที่ปรึกษานายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ ที่ปรึกษานายก
นายประยง อิศรานุกูล

ที่ปรึกษานายกฯ


 


 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
E- mail: admin@ladboakhow.go.th
โทรศัพท์ 0-4475-6383-4 โทรสาร 0-4475-6383
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign