องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
ที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร

 

ที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร

นายสมพงษ์ ทำมารุ่งเรือง
รอบันทึก รอบันทึก
ที่ปรึกษา หมู่1
ที่ปรึกษา หมู่1 ที่ปรึกษา หมู่1
นางศรีประภา ปัญญาปรุ นางญาดานิศา ฉันทะปรีดา นายกิตติศักดิ์ พลจันทึก
ที่ปรึกษา หมู่2 ที่ปรึกษา หมู่2 ที่ปรึกษา หมู่2
นายประสาน ศรีมณี รอบันทึก
รอบันทึก
ที่ปรึกษา หมู่2 ที่ปรึกษา หมู่3 ที่ปรึกษา หมู่3
รอบันทึก รอบันทึก รอบันทึก
ที่ปรึกษา หมู่4 ที่ปรึกษา หมู่5 ที่ปรึกษา หมู่5
นางละเอียด คำโสม นายจงกล ดาวน์วงศ์ นางสาวออนทิพย์ หน่อทองหลาง
ที่ปรึกษา หมู่7 ที่ปรึกษา หมู่7 ที่ปรึกษา หมู่10
รอบันทึก นายศักดิ์ดา บูรณะบัญญัติ รอบันทึก
ที่ปรึกษา หมู่11 ที่ปรึกษา หมู่12 ที่ปรึกษา หมู่13
 
นางพยอม เหงื่อมกลาง
รอบันทึก
 นายธวัชชัย ซ่อมจันทึก
ที่ปรึกษา หมู่ 14
ที่ปรึกษา หมู่15
 ที่ปรึกษา หมู่ 17

 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
E- mail: admin@ladboakhow.go.th
โทรศัพท์ 0-4475-6383-4 โทรสาร 0-4475-6383
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign