องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
กองช่าง

นายธีรพล   จันทโรทัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
      นายยุทธยา  สังข์จันทึก
 -ว่าง-
-ว่าง-
       ช่างโยธา  
-
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอดิศักดิ์ นาบกระโทก
นายฉัตรมงคล โกสุมศิริภ์
นางสาวพรรณวิภา แสนอินทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
พนักงานจ้างตามภารกิจ

 


 
นายธีรวัฒน์  แก้วศรีปราชญ์
      นายอนุพงษ์  วงศ์กระสันต์
นายสุชล  ลักษณะเพ็ชร
    ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ         คนงานทั่วไป
-
นายสรรชัย  ดำคร้าม
      นางสาววรนัชชา  ขุนสวัสดิ์   
       
 พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป
        


   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
E- mail: admin@ladboakhow.go.th
โทรศัพท์ 0-4475-6383-4 โทรสาร 0-4475-6383
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign