องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
กองช่าง

นายธีรพล   จันทโรทัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
      นายยุทธยา  สังข์จันทึก
 นายอดิศักดิ์ นาบกระโทก
นายฉัตรมงคล โกสุมศิริภ์
       ช่างโยธา  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสุชล  ลักษณะเพ็ชร
นายธีรวัฒน์  แก้วศรีปราชญ์
นางสาวพรรณวิภา แสนอินทร์
-
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

 

 
นายอนุพงษ์  วงศ์กระสันต์
นางสาววรนัชชา  ขุนสวัสดิ์
-
    พนักงานจ้างตามภารกิจ         พนักงานทั่วไป
-
-
      -   
     -  
 - -
     -   


   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
E- mail: admin@ladboakhow.go.th
โทรศัพท์ 0-4475-6383-4 โทรสาร 0-4475-6383
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign