องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
สำนักปลัด

 
 
 นายมนตรี   พันธมาสน์
 
นักบริหารงาน อบต.8
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว
 
 
นางสาวจินตนา   อรปรียากุล
นักบริหารงาน อบต.7
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว
นายกฤษณ์ติพัช  เดชวรรณ
นางสาวพนา  จันทรโณทัย
 นางสมคิด  สุขนาคินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ
นางสาวสุกัญญา   ภูษาแก้ว
นางเพ็ญศรี  วังทรายทอง
-รอข้อมูล-
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
นายวัฒนชัย  ใจเย็น
นายทอมศักดิ์   ลอนจันทึก
นางสาวนัทภัทร  บุญยะมัย 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ์
 

   
     
     
     
     
     
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
E- mail: admin@ladboakhow.go.th
โทรศัพท์ 0-4475-6383-4 โทรสาร 0-4475-6383
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign