องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.

นายชัยชนะ  นารถสูงเนิน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางยุพยงค์  ไฝเพชร
นายมนตรี  พันธมาสน์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายจีรศักดิ์ ประทุมศรี
นายมนตรี ศาสตร์ดำรง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
 นางแสงตวัน พูนกลาง
 ร้อยตำรวจเอกพรพงษ์ มั่งสูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
 นายพนอ เพ็ชรจันทึก
 นายสุวิท โขงจันทึก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
 นางฐิติมน ฉัยยา
 นายปิยพงษ์ หน้าจันทึก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
 นายสมาน ญาติจันทึก
 นายชัยชนะ นารถสูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
 นางวราภรณ์ สมบูรณ์
 นางพยุงค์ ไฝเพชร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
 นายวีระ เถาะสูงเนิน
 นายนิพนธ์ หนูกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
E- mail: admin@ladboakhow.go.th
โทรศัพท์ 0-4475-6383-4 โทรสาร 0-4475-6383
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign