องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
 


วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง  3 แห่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษ 1 แห่ง และเด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตตำบลลาดบัวขาว ทั้ง 7 แห่ง ในวันที่ 13  มกราคม  2560  เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ
2022-11-14
2022-09-28
2022-09-26
2022-08-22
2022-08-18
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-08
2022-08-03
2022-07-27