องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
 


วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง  3 แห่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษ 1 แห่ง และเด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตตำบลลาดบัวขาว ทั้ง 7 แห่ง ในวันที่ 13  มกราคม  2560  เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ
2023-11-20
2023-07-21
2023-07-17
2023-06-23
2023-05-18
2023-05-12
2023-05-11
2023-04-21
2023-04-11
2023-03-28