องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
 


โครงการปลูกป่ารณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยลดโลกร้อน


องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ได้ดำเนินกิจกรรม "โครงการปลูกป่ารณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยลดโลกร้อน" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยมีหน่วยงาน ผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันปลูกป่ารณรงค์รักสิ่งแวดล้อม ช่วยลดโลกร้อน ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์บ้านคลองตะแบก หมู่ ๕ (นิด้า) ในวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
2022-11-14
2022-09-28
2022-09-26
2022-08-22
2022-08-18
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-08
2022-08-03
2022-07-27