องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
 


การจัดกิจกรรมการรณรงค์ Big Cleaning Day


องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ได้ดำเนินกิจกรรมท้องถิ่นสะอาด โดยดำเนินการตามกิจกรรม 5 ส และจัดกิจกรรมการรณรงค์ "Big cleaning Day"  ในองค์กร โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกส่วนในสำนักงานจัดกิจกรรม 5 ส ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว เพื่อให้สำนักงานดูสะอาดและสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และพนักงานในองค์กร
2022-11-14
2022-09-28
2022-09-26
2022-08-22
2022-08-18
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-08
2022-08-03
2022-07-27