องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว


ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว นำโดยนายกณรงค์ ภูมิจันทึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำชุมชน จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ โครงการตามพระราชดำริชั่งหัวมัน,ศึกษาดูงานที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, โครงการพระราชประสงค์หุบกะพงและกลุ่มสมุนไพรไทยตำบลไร่ส้ม ซึ่งเป็นโครงการที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวได้ไปศึกษาดูงานระหว่างวันที่ผ่านมาจึงนำมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
2022-11-14
2022-09-28
2022-09-26
2022-08-22
2022-08-18
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-08
2022-08-03
2022-07-27