องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
 


ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม


ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. ท่านนายกกิ่งกาชาดอำเภอสีคิ้ว คุณนายอรนุช อำพันกาญจน์ ร่วมกับพัฒนาสังคม ฯ นครราชสีมา และอบต.ลาดบัวขาว ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม รายนางสาวกมลทิพย์ ขออิงกลาง  และได้รับความกรุณาจากท่านนายอำเภอสีคิ้ว นายสมชาย อำพันกาญจน์ และท่านนายกกิ่งกาชาด คุณนายอรนุช อำพันกาญจน์ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม ณ บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา หมู่ที่ 17 ตำบลลาดบัวขาว

2024-01-15
2023-11-20
2023-07-21
2023-07-17
2023-06-23
2023-05-18
2023-05-12
2023-05-11
2023-04-21
2023-04-11