องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
 


โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2566


ในวันที่ 11 เมษายน 2566 กองสวัสดิการได้จัดทำโครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุประจำปี 2566 ให้กับผู้สูงอายุเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมดีๆ เพื่อให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีให้เกิดขึ้นตลอดจนการอยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจของผู้สูงอายุและบุคคลอื่นในชุมชน

2024-01-15
2023-11-20
2023-07-21
2023-07-17
2023-06-23
2023-05-18
2023-05-12
2023-05-11
2023-04-21
2023-04-11