องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
 


ประชุมสภาสมัยสามัญ สามัญที่ 2 ประจำปี 2566


เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สามัญที่ 2 2566  เพื่อประชุมปรึกษาหารือและรับทราบข้อราชการต่างๆ และประชุมให้ความเห็นชอบต่างๆ ของกิจการงานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

2024-02-13
2024-01-15
2023-11-20
2023-10-30
2023-07-21
2023-07-17
2023-06-23
2023-05-18
2023-05-12
2023-05-11