องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
 


พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ตำบลลาดบัวขาวประจำปี ๒๕๖๖ (ลาดบัวขาวเกมส์ ครั้งที่ ๖)


 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ตำบลลาดบัวขาว ประจำปี 2566 (ลาดบัวขาวเกมส์ ครั้งที่ 6) ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2566 ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว และลานอเนกประสงค์บ้านโนนแต้ และได้ดำเนินการเปิดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ในวันที่ 21 เมษายน 2566 ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยมี นายสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอสีคิ้ว ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ และร่วมแข่งขันฟุตซอลเป็นคู่เปิดสนามโดยมีทีมจากองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวและทีมจากอำเภอสีคิ้ว

2024-06-12
2024-04-19
2024-04-11
2024-02-13
2024-01-15
2023-11-20
2023-10-30
2023-08-15
2023-07-21
2023-07-19