องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
 


โครงการรักจริงรอไหวใส่ใจป้องกัน ปีงบประมาณ 2565


ด้วยกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ได้จัดทำโครงการรักจริงรอไหวใส่ใจป้องกัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้และทราบถึงปัญหาการตั้งครรภ์และการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มวัยรุ่น นำด้วยวิทยากร นายอนุชา สร้อยเป้า พยาบาลจากโรงพยาบาลสูงเนิน มาเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

2022-11-14
2022-09-28
2022-09-26
2022-08-22
2022-08-18
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-08
2022-08-03
2022-07-27