องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
 


กิจกรรมร่วมงานในวันรพีกับศาลจังหวัดสีคิ้ว


วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นางสาวมลิวรรณ์ เกียจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวพร้อมด้วยรองปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมวันรพีกับศาลจังหวัดสีคิ้วและหน่วยงานอื่นๆ ร่วมด้วย จึงแจ้งและประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

2022-08-22
2022-08-18
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-08
2022-08-03
2022-07-18
2022-06-14
2022-06-14
2022-02-15