องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
 


โครงการสถานศึกษาปลอดภัย การซักซ้อมอพยพหนีไฟ


ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำโครงการสถานศึกษาปลอดภัย การซักซ้อมอพยพหนีไฟ ณ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ให้กับเด็กนักเรียนและบุคลากรทางโรงเรียน ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการอพยพหนีไฟ และ การรับมือกับเหตุไฟไหม้ เพื่อเป็นความรู้ไว้ใช้ในเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

2022-11-14
2022-09-28
2022-09-26
2022-08-22
2022-08-18
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-08
2022-08-03
2022-07-27