องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
 


ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สามัญที่ 3/2565


วันที่ 14 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ได้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สามัญที่ 3/2565 เพื่อเป็นการประชุมปรึกษาหารือและรับทราบข้อราชการต่างๆ และประชุมให้ความเห็นชอบต่างๆ ของกิจการงานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

2022-11-14
2022-09-28
2022-09-26
2022-08-22
2022-08-18
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-08
2022-08-03
2022-07-27