องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
 


กิจกรรมช่วยเหลือผู้กักกันโรคเชื้อไวรัส2019 COVID-19 ในตำบล


องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดย กองสวัสดิการและสังคม ได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้กักกันด้วยโรคโควิด2019 เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้รับทราบโดยทั่วกัน

2022-08-16
2022-08-15
2022-08-08
2022-08-03
2022-07-18
2022-06-14
2022-06-14
2022-02-15
2022-01-28
2022-01-06