องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
 


กิจกรรม Kick off ปฏิบัติการทั้งจังหวัดกำจัด PM 2.5


วันที่ 6 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ได้ดำเนินกิจกรรม Kick off ปฏิบัติการทั้งจังหวัดกำจัด PM 2.5 โดยการฉีดน้ำทำความสะอาดพื้นถนนลานจอดรถและบริเวณที่ทำการ อบต.ลาดบัวขาว ตาม โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

2022-02-15
2022-01-28
2022-01-06
2022-01-05
2022-01-05
2021-11-14
2021-09-20
2021-09-15
2020-07-30
2018-03-28