องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
 


กิจกรรม Kick off ปฏิบัติการทั้งจังหวัดกำจัด PM 2.5


วันที่ 6 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ได้ดำเนินกิจกรรม Kick off ปฏิบัติการทั้งจังหวัดกำจัด PM 2.5 โดยการฉีดน้ำทำความสะอาดพื้นถนนลานจอดรถและบริเวณที่ทำการ อบต.ลาดบัวขาว ตาม โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

2023-05-18
2023-05-12
2023-04-21
2023-04-11
2023-03-28
2023-03-27
2023-03-27
2023-03-23
2023-03-10
2023-02-13