องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
 


กิจกรรม Kick off ปฏิบัติการทั้งจังหวัดกำจัด PM 2.5


วันที่ 6 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ได้ดำเนินกิจกรรม Kick off ปฏิบัติการทั้งจังหวัดกำจัด PM 2.5 โดยการฉีดน้ำทำความสะอาดพื้นถนนลานจอดรถและบริเวณที่ทำการ อบต.ลาดบัวขาว ตาม โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

2022-08-22
2022-08-18
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-08
2022-08-03
2022-07-18
2022-06-14
2022-06-14
2022-02-15