องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
 


ผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมาออกเยี่่ยมประชาชนผู้ยากไร้


วันอังคารที่ 5 มกราคม 2565 นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมา นายเมธี กาญจนสุนทร นายอำเภอสีคิ้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ดำเนินการออกเยี่ยมประชาชนผู้ยากไร้ในเขตตำบลลาดบัวขาวจำนวน 2 ราย ของบ้านโนนแต้ หมู่ 7 ขอประชาสัมพันธ์มาให้โดยทั่วกัน

2022-02-15
2022-01-28
2022-01-06
2022-01-05
2022-01-05
2021-11-14
2021-09-20
2021-09-15
2020-07-30
2018-03-28