องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
 


กิจกรรมประชุมสภาครั้งแรกของปี 65


เมื่อวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ได้มีการประชุมสภาครั้งแรกของปี 2565 โดย มีนายเมธี กาญจนสุนทร นายอำเภอสีคิ้ว และนายกมะลิวรรณ์  เกียจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว พร้อมด้วยผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ได้จัดประชุมสภาครั้งแรก จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

2022-08-16
2022-08-15
2022-08-08
2022-08-03
2022-07-18
2022-06-14
2022-06-14
2022-02-15
2022-01-28
2022-01-06