องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
 


กิจกรรมกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ ประจำปี 2564


เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินกิจกรรม "โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ คลองสวยน้ำใส" ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้รับความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทโรงงานน้ำตาลครบุรี / บริษัทอิตราเลี่ยนไทย ผู้นำชุมชนในหมู่บ้านและประชาชนทั่วไป ในเขตตำบลลาดบัวขาว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-08
2022-08-03
2022-07-18
2022-06-14
2022-06-14
2022-02-15
2022-01-28
2022-01-06