องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
 


กิจกรรมเด็กจมน้ำปี 64


องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดกิจกรรมเด็กจมน้ำขึ้น เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ในการดูและตัวเองและการช่วยเหลือเพื่อนๆ หรือตัวเองในกรณีจมน้ำ
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-08
2022-08-03
2022-07-18
2022-06-14
2022-06-14
2022-02-15
2022-01-28
2022-01-06