องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
 


วิ่งคบไฟเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2561


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้นำสุภาพสตรีร่วมขบวนวิ่งคบไฟเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีัมา  วันที่  23  มีนาคม  2561