องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
 


โครงการปลูกต้นไม้ยืนต้น


เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายมนตรี  พันธมาสน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว และนายเมธี  กาญจนสุนทร  นายอำเภอสีคิ้ว ได้ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดูร่มเย็นและเขียวขจี