องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
 


กิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น


นายมนตรี  พันธมาสน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ร่วมด้วย นายเมธี กาญจนสุนทร นายอำเภอสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธ์ุไม้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน