องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
 


งานกิจการสภา อบต.ลาดบัวขาว


เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาข้อบัญญัติประจำปี 2561-2564 ในการดำเนินงานปรับปรุงแผนและกำหนดสมัยประชุมประจำปี 2564 และปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ  จึงเรียนมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน