องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
 


กิจกรรมกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ


    องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว  ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำเพื่อเป็นการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำลำคลองในเขตความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ณ คลองน้ำวัดหนองบัว และ คลองน้ำบ้านใหม่สำโรง
    จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน