องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว


         องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว  โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการออกฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ประจำปี 2563 โดย กลุ่ม อสม.ประจำหมู่บ้าน และผู้นำชุมชนทุกหมู่ จำนวน 14 หมู่บ้าน
         จึงแจ้งมาเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกัน