องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
 


งานกิจกรรมฉีดวัคซีนสุนัขและแมว อบต.ลาดบัวขาว


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ลาดบัวขาว ได้ดำเนินการออกฉีดวัคซีนสุนัขและแมวให้กับประชาชนในเขตความรับผิดชอบของ อบต.ลาดบัวขาว จำนวน 14 หมู่บ้าน