วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดบัวขาว ราย นางสาวรุ้งราตรี นันต์จันทึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ราย นางราตรี แพสูงเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่สำโรง ราย นางสาวชูศรี พลจันทึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตะแบก ราย นางสาวขวัญฤทัย หน้าจันทึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเบาะรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน พ-๔๔๕๘ นครราชสีมา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำป้ายอะคริลิคพร้อมวัสดุแขวนป้ายส่วนราชการภายใน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) เพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมตะแกรงไฟฟ้ารีแฟล็ก) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๔-๘๕๘๔ นครราชสีมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง