องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
 
คณะผู้บริหาร
ที่ปรึกษานายก
ที่ปรึกษาผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
กองสาธารณสุข ฯ
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สารสนเทศ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติเรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

หนึ่งตำบล - หนึ่งผลิตภัณฑ์
 
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกาตรบ้านโนนสว่าง
สถานที่ตั้ง : 41 หมู่ 11 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : คุณสุมาลี ฟุ้งกระโทก
โทร :08 9281 5177

กลุ่มแปรรูปพืชสมุนไพรบ้านหนองบัว
สถานที่ตั้ง : 37 หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : คุณทองย้อย เทสจันทึก
โทร :08 1064 3297 , 044 410301

กลุ่มผู้ผลิตไวน์ว่านหางจระเข้
สถานที่ตั้ง : 99 ซับสมบูรณ์ หมู่ 14 มิตรภาพ กม.98 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นายศิริศักดิ์ แย้มศรี
โทร :044-323170, 081 2660543
e-mail : rai_subsomboon@hotmail.com

กลุ่มมะนาวพันธุ์สีคิ้ว 1
สถานที่ตั้ง : หมู่ 3 บ้านใหม่สำโรง ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นายชูชีพ บุญแก้ว
โทร :(044) 325355

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาวพัฒนา
สถานที่ตั้ง : 109/5 หมู่ 2 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : คุณทองสุข แก้ววิเศษ
โทร :08 1877 6953

กลุ่มหมวกคาวบอยและชุดขุ่นศึกจากยางพารา และพรมสักราช
สถานที่ตั้ง : 6 หมู่ 7 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : คุณหนูเล็ก ขาบจันทึก
โทร :08 9583 0667

*** ขอขอบคุณข้อมูลจาก ไทยตำบลดอทคอม www.thaitambon.com