องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
 


ประชุมใหญ่และสังสรรค์สัมพันธ์เครือข่ายสภาวัฒนธรรมอำเภอสีคิ้ว ประจำปี 2560


ด้วยคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอสีคิ้ว  กำหนดการประชุมสามัญและสังสรรค์สัมพันธ์เครือข่ายสภาวัฒนธรรมอำเภอสีคิ้ว ประจำปี 2560 เพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ระดับตำบล อำเภอและที่ปรึกษา ในวันศุกร์ที่ 15   ธันวาคม  2560 เวลา 13.00 น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว