องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
 


ร่วมพิธีเปิดงานโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าวพร้อมหว่านปุ๋ยพืชสด เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน


เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม  2561 นาย ณรงค์ ภูมิจันทึก นายกอบต.ลาดบัวขาว , นายกมล เลิศพานิช  รองนายกอบต.ลาดบัวขาวและเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าวพร้อมหว่านพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านดอนวัว หมู่ที่  10 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 100 ราย