องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2560


ด้วยกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด พร้อมทั้งมีร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีทักษะด้านการกีฬาประเภทต่าง ๆ