องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
 


พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


นายณรงค์ ภูมิจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว พร้อมนายกฤษณะ ตระกูลแก้วคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว นำข้าราชการในสังกัด สนง.องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณหน้าหอประชุม 100 ปี อำเภอสีคิ้ว โดยมี  นายสุธรรม  ยิ้มละมัย นายอำเภอสีคิ้ว เป็นประธานในพิธี