องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
 


กิจกรรม 5 ส. อบต.ลาดบัวขาว


อบต.ลาดบัวขาว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทำความสะอาดอาคารสำนักงาน 5ส. ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"