องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการคัดแยกขยะในชุมชน


องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินจัดกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะในชุมชนในเขตตำบลลาดบัวขาว จำนวน 14 หมู่บ้าน จึงขอแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน